I.ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ:

  1. Записване, резервации, документи:

1.1. Записването е възможно по телефон, факс, електронна поща, в офисите на туроператора или чрез негови представители турагенти в страната. Резервацията се счита валидна само след сключване на Договора за туристически пакет, внасяне на депозит и представяне на лични документи. Договорът може да бъде подписан или собственоръчно от туриста на място – в офисите на туроператора, или чрез свой упълномощен представител, или с електронен подпис при записване по телефон и електронна поща, а ако туристът не притежава такъв може да потвърди след получаването на Договора по имейл запознаването с условията по Договора чрез обратен имейл до туроператора с маркер “Приемам общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване”. Туроператорът и когато е приложимо – туристическият агент, уведомяват пътуващия за всяка промяна в преддоговорната информация по ясен, разбираем и видим начин преди сключването на договора за туристически пакет.  Когато туроператорът и когато е приложимо – туристическият агент, не са предоставили информация преди сключването на договора за туристически пакет за всички такси, плащания и допълнителни разходи, които може да се наложи да бъдат заплатени от пътуващия във връзка с изпълнението на туристическия пакет, той не дължи заплащане на тези такси и допълнителни разходи.

1.2. При записване, за сключване на Договор за туристически пакет туристът трябва да представи данни по лична карта или международен паспорт: номер, валидност и място на издаване на личния документ, ЕГН, трите имена на кирилица и латиница, адрес и телефон (желателно и електронен адрес).  При сключването на договор за туристически пакет или без необосновано забавяне след неговото сключване туроператорът или туристическият агент предоставя на пътуващия екземпляр от договора или потвърждение за сключване на договора за туристически пакет на траен носител. Когато договорът за туристически пакет се сключва в присъствието на страните по договора, пътуващият има право на екземпляр от договора на хартиен носител. Когато договорът за туристически пакет се сключва извън търговския обект по смисъла на чл. 44 от Закона за защита на потребителите, туроператорът или туристическият агент предоставя на пътуващия екземпляр от договора или потвърждение за сключване на договора за туристически пакет на хартиен носител или, ако пътуващият се съгласи, се предоставя копие на друг траен носител.

1.3. Необходими  документи за пътуване, издадени в с ъответствие със законите на Република България: За страни от ЕС (вкл.Сърбия, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Швейцария, Норвегия): лична карта или валиден международен паспорт, за лица до 18 г.: международен паспорт или лична карта, ако имат такава, нотариално заверена родителска декларация от непътуващия/те родител/и – оригинал и копие, копие от акта за раждане, копие от страницата със снимката в паспорта; За страни  извън ЕС: валиден международен паспорт (мин.6 месеца от датата на завръщане от пътуването), за лица до 18 г.: международен паспорт (мин. 6 месеца от датата на завръщане от пътуването), нотариално заверена родителска декларация с вписан телефон на нотариуса,  от непътуващия/те родител/и – оригинал и копие, копие от акта за раждане, копие от страницата със снимката в паспорта;

1.4. Настаняването в автобуса при автобусните екскурзии се осъщестява според реда на записване, като местата се вписват в Договора в деня на неговото сключване при записване на туриста за съответната екскурзия.

  1. Цени, срокове и начини на плащане:

2.1. За автобусни екскурзии и почивки:

2.1.1. Депозит /авансово плащане/: Ако не е упоменато друго депозитът е в размер на 30%  от  стойността  на екскурзията и  се внася в момента на заявяване на резервацията и при сключването на Договора за туристически пакет.

2.1.2.Окончателно плащане: Ако не е упоменат друг срок се извършва не по-късно от 20 /двадесет/ дни преди датата на отпътуване.

2.2. За самолетни екскурзии и почивки:

2.2.1.Авансово плащане: Ако не е упоменато друго депозитът е в размер на  50% от стойността на екскурзията и  се внася в момента на заявяване на резервацията и при сключването на Договора за туристически пакет.

2.2.2.Крайно плащане до 39 дни преди датата на заминаване,  ако не е упоменато друго!

2.1.3.Резервация се потвърждава при внасяне на депозит и се препотвърждава окончателно до 24 ч. след внасяне на първоначалната вноска и подписване на договора.

2.3. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на туроператора: “ВИА–ОРБИТА  ГЕРГАНА ПЪЙНЕВА”ЕООД

ДСК АД  IBAN: BG17STSA93001528160579, BIC : STSABGSF

OББ АД  IBAN: BG71RZBB91551009705647, BIC: RZBBBGSF

2.4. Цените са формирани при курс купува евро / лев на БНБ.

2.5. Цената на туристически пакет не може да се увеличава освен в случаите, на покачване на разходите, които са формирали цената като: увеличаване стойността на транспортните разходи, в т. ч. на горивото, увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси;  промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването. Цената не може да се увеличава 10 дни преди началната дата на пътуването. Увеличението на цената трябва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи. За значително покачване на цената се счита, когато увеличението е повече от 5% от пакетната цена.

2.6. Цените  са валидни за автобусните екскурзии при минимум  40 туристи, при самолетните –при минимум 20 туристи, освен ако в приложената програма не е упоменато друго.

2.7. Цените на всеки туристически пакет включват услуги, подробно описани за всяка програма поотделно.

2.8. Цените на всеки туристически пакет не включват входни музейни такси, билети за корабчета, билети за градски транспорт, лични разходи и това, което не е описано изрично в програмата в точка „включва”.

2.9.Когато има намаления и отстъпки от пакетната цена те задължително са упоменати в програмата. Когато не са обявени намаления или отстъпки, означава, че  няма такива.

2.10.Допълнителните услуги, мероприятия и услуги, обявени в програмата като такива и с допълнително заплащане се заявяват при сключване на Договора за туристически пакет и се заплащат при доплащането на екскурзията и след потвърждение за осъществяване от страна на туроператора, тъй като за провеждането им са необходими предварителни резервации и организация, освен ако не е упоменато друго.

2.11.Цените са валидни при настаняване на туриста на единична седалка в превозното средство, с което се провежда екскурзията. За настаняване на двойна седалка на един турист се доплащат, ако не е упоменато друго в програмата, 30% от стойността на екскурзията при автобусни екскурзии,  за самолетните – се уточнява в програмата.

2.12.Цените за ранни записвания са валидни само при резервация и плащане , направени в рамките на обявените дати, срокове и условия!

Всяка промяна на име на турист или датата на пътуване по резервация за ранно записване ще бъде таксувана според условията на ранните записвания!

  1. Промени по договора за туристически пакет, откази, анулации и неустойки:

3.1. Отказ от пътуване и прекратяване на договр от страна туристът се заявява писмено. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на туриста, Туроператорът удържа следните неустойки, ако не е в случаите на „Ранно записване“, ако не е упоменато друго в конкретната програма  или с приложение или анекс:

3.1.1. За автобусни екскурзии:

– Всички промени и откази от пътуване се извършват лично от Туриста, като се представят в писмена форма в офиса, в който е записан туристът. Крайният срок, в който Туристът има право да се откаже от договора по автобусна програма, без да дължи неустойка и обезщетение за това, е най-късно три дни след деня, в който туристът е сключил настоящия договор.

– При сключване на договор за туристически пакет в последния момент – в последните 9 /девет/ дни преди датата на отпътуване, Туристът няма право да се откаже, без да дължи неустойка и обезщетение.

– Смяна на дата или направление в договора за туристически пакет се считат за отказ от пътуване. В тези случаи влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки. Посочените условия са в сила за всички програми, освен ако в конкретната програма не е указано друго.

– Агенцията си запазва правото да анулира пътуването на отделен турист при предаване на непълни, неточни и неверни документи или неспазване на сроковете за подаването им. Неявяването на туриста на мястото на тръгване, се счита за отказ от пътуването. Неявяването на туриста за интервю в Консулски отдел, когато това е необходимо, се счита за отказ от пътуване. В тези случаи в сила влизат посочените неустойки.

– Неустойките, които се удържат при отказ от пътуване от страна на туриста, независимо от причините, са както следва: от деня, следващ деня на записването, до 60 дни преди датата на заминаване – 10% от основната цена на пътуването, от 59 до 45 ден преди датата на заминаване – 30% от основната цена на пътуването, от 44 до 15 ден преди датата на заминаване – 50% от общата цена на пътуването, от 14 ден до деня на заминаването – 100% от общата цена на пътуването. За програми, чийто период на пътуване включва празнични дни (Великден, 1 май, 6 май, 24 май, 6 септември, 22 септември, Коледа и Нова година): от деня, следващ деня на записването, до 31 ден преди датата на заминаване – 30% от стойността на избраната от Вас програма плюс допълнително заявените услуги, от 30 до 15 ден преди датата на заминаване – 50% от стойността на избраната от Вас програма плюс допълнително заявените услуги, от 14 ден до деня на заминаване – 100% от общата цена на пътуването.

Срок, в който потребителят трябва да уведоми агенцията, че преотстъпва своето пътуване на трето лице:

– без промяна на заявеното настаняване – от деня, следващ деня на записването, до 61 дни преди датата на заминаване – без неустойка. От 60 дни до 3 работни дни преди датата на заминаване – Туристът дължи неустойка В размер на 5 % от стойността на пътуването. След този срок преотстъпването на трето лице се счита за отказ от пътуване и влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки.

– с промяна на заявеното настаняване – от деня, следващ деня на записването, до 61 дни преди датата на заминаване – без неустойка. След този срок преотстъпването на трето лице се счита за отказ от пътуване и влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки.

3.1.2. За самолетни екскурзии:

Всички промени и откази от пътуване се извършват лично от възложителя, като се представят в писмена форма в офиса, в който е записан туристът.

Крайният срок, в който възложителят има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение за това, е 10:00 ч. на първия работен за туроператора ден, следващ деня, в който туристът е сключил настоящия договор само, в случай че не са издадени самолетни билети за пътуването.

При сключване на договор за туристически пакет в последния момент – в последните 9 /девет/ дни преди датата на отпътуване, възложителят няма право да се откаже без да дължи неустойка и обезщетение.

Смяна на дата или направление в договора за туристически пакет се считат за отказ от пътуване. В тези случаи влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки. Посочените условия са в сила за всички програми, освен ако в конкретната програма не е указано друго.

Агенцията си запазва правото да анулира пътуването на отделен турист при предаване на непълни, неточни и неверни документи или неспазване на сроковете за подаването им. Неявяването на туриста на мястото на тръгване, се счита за отказ от пътуването. Неявяването на туриста за интервю в консулски отдел, когато това е необходимо, се счита за отказ от пътуване. В тези случаи в сила влизат посочените неустойки.

Неустойките, които се удържат при отказ от пътуване от страна на туриста независимо от причините, са, както следва:

– за групови самолетни почивки в ОАЕ и екскурзии в Индия и Русия с водач на български език: от деня, следващ деня на записването, до 46 дни преди датата на заминаване – 35% от основната цена на пътуването; от 45-тия ден до деня на заминаване – 100% от общата цена на пътуването;

– за групови самолетни почивки в Испания, Италия, Португалия и Гърция и за групови самолетни екскурзии в страни от ЕС, Великобритания, Швейцария, Норвегия, Израел и Мароко: от деня, следващ деня на записването, до 31 дни преди датата на заминаване – 35% от основната цена на туристическия пакет, от 30 ден до деня на заминаване – 100% от общата цена на туристическия пакет;

– за групова почивка „Лисабон и Фигейра да Фош“: от деня, следващ деня на записването, до 60-тия ден преди датата на заминаване – 100 лв. на турист, от 59-тия до 30-тия ден преди датата на заминаване – 500 лв. на турист, от 29-тия до 15-тия ден преди датата на заминаване – 75% от общата цена на туристическия пакет, от 14-тия ден до деня на заминаване – 100% от общата цена на туристическия пакет;

– за групови самолетни почивки и екскурзии в Египет и Тунис и за програмата “Анталия и Кападокия – земя на феномени”: от деня, следващ деня на записването, до 61-вия ден преди датата на заминаване – 35% от основната цена на туристическия пакет, от 60-тия до 31-вия ден преди датата на заминаване – 50% от основната цена на туристическия пакет, от 30-тия ден до деня на заминаване – 100% от общата цена на туристическия пакет;

– за групови самолетни екскурзии с водач на български език в САЩ, Индонезия, Австралия, ЮАР, Танзания, Замбия, Кения, Гватемала, Хондурас, Ел Салвадор, Никарагуа, Коста Рика, Китай, Япония, Виетнам и Камбоджа, Мексико, Канада, Куба, Шри Ланка, Южна Корея, Сингапур, Малайзия и Тайланд, комбинирана програма Дубай и Шри Ланка: от деня, следващ деня на записването, до 91 дни преди датата на заминаване – 35% от основната цена на туристическия пакет; от 90-тия ден до 61-вия ден преди датата на отпътуване – 50% от общата цена на туристическия пакет; от 60-тия ден до деня на отпътуване – 100% от общата цена на туристическия пакет;

– за групови самолетни екскурзии в Казахстан, Азербайджан, Грузия и Узбекистан: от деня, следващ деня на записването, до 31-вия ден преди датата на заминаване – 45% от основната цена на туристическия пакет, от 30-тия ден до деня на заминаване – 100% от общата цена на туристическия пакет;

– за индивидуални самолетни екскурзии/ почивки: от деня, следващ деня на записването, до деня на издаване на самолетния билет, но не по-късно от 91 дни преди датата на заминаване – 10% от основната цена на туристическия пакет; от 90-тия ден до деня на издаване на самолетния билет – 35% от основната цена на туристическия пакет; от деня на издаване на самолетния билет до 46-тия ден преди датата на заминаване – 35% от общата цена на туристическия пакет + стойността на самолетния билет и летищните такси, от 45-тия ден до деня на заминаване – 100% от общата цена на туристическия пакет, включваща стойността на самолетния билет и летищните такси;

– в случай на анулация на самолетен билет неустойката е 100%.

Посочените неустойки са в сила, освен ако в конкретната програмата не е посочено друго.

Срок, в който потребителят трябва да уведоми агенцията, че преотстъпва своето пътуване на трето лице: от деня, следващ деня на записването, до деня на издаване на самолетния билет, но не по-късно от 91 дни преди датата на заминаване – без неустойка, ако не се променя заявеното настаняване. Промяна на настаняването или преотстъпване на трето лице след 90-тия ден се счита за отказ от пътуване и влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки.

3.2. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с туриста, той губи платените на туроператора суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т.3.1.1, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил. Туроператорът препоръчва на своите клиенти сключване на застраховка Отмяна на пътуване, покриваща  загубите в случай,  че са възпрепятствани да пътуват. (т.6.3.). 

3.3. В случай, че туристът прекрати своята почивка /екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, вкючително и транспортните, са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на цялата или част от стойността на заявените услуги.

3.4. При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете на плащане от страна на туриста, туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки, като неустойка 100 % /сто процента/ от платените суми по договора.  

3.5. При резервации с включени отстъпки за „Ранно записване“, туристът има право да смени датата на пътуване или да преотстъпи своето пътуване на трето лице в срок до 7 /седем/ дни, считано от датата на сключване на договора, с писмено предизвестие, връчено до туроператора на траен носител. При неспазване на посочения срок, съответно след изтичане на същия, смяната на датата на пътуване или преотстъпване правата на трето лице се заплащат от туриста, съгласно валидните в момента на смяната цени и условия.

3.6. Туристът има право да се откаже от Договора за туристически пакет с включени отстъпки за „Ранно записване“, без да дължи неустойка и или обезщетение в срок до 3 /три/ дни от датата на записване и плащане на депозит.

3.7. В случай на отказ от страна на туриста при резервации с включени отстъпки за „Ранно записване“ и невъзможност да се смени датата на пътуване, след указания срок от 7/седем/ дни от датана на записване и заплащане на депозит, туристът заявил и заплатил туристически пакет за „Ранно записване“, губи 100 %  /сто процента/от внесената сума.

3.8. Резервацията за „Ранно записване“, се счита за валидна, само ако е потвърдена от туроператора в рамките на 48 часа. Ако не бъде потвърден заявеният първоначално хотел, туроператорът може да предложи на туриста други възможности за настаняване. В случай, че туристът не приеме другите възможности, той има право да му бъде възстановен заплатения депозит.

4.Права, задължения и отговорности на страните:

4.1. Туроператорът се задължава да предостави съгласно условията на договора за организирано пътуване туристическите услуги, заплатени от туриста.

4.2. Туроператорът има право да направи смяна на транспортното средство с друго от същия вид и категория при наложени обективни обстоятелства, като такива обстоятелства се считат възникнали технически неизправности и др. подобни, след подписването на Договора.

4.3. Когато туроператорът промени значително някоя от основните клаузи на договора (промяна в хотелското настаняване, местоположението на туристическия обект, цената, периода на пътуване),, е длъжен – пряко или чрез туристическия агент, да уведоми потребителя за промяната в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. Туристът може да:  приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената, или  се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.

4.4. След сключването на договор за туристически пакет цената на туристическия пакет може да се увеличи само ако в договора изрично е предвидена такава възможност и ако е посочено, че пътуващият има право на намаление на цената. В договора за туристически пакет задължително се посочва начинът, по който се изчислява промяната на цената на туристическия пакет, когато в него е предвидена такава възможност.  Увеличението на цената на туристическия пакет е възможно само по изключение вследствие на промени във:

4.4.1.  Цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия;

4.4.2. размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища, или

4.4.3. Обменните курсове, отнасящи се за туристическия пакет.

Независимо от неговия размер увеличението на цената на туристическия пакет е възможно само ако туроператорът е уведомил пътуващия по ясен и разбираем начин за него, заедно с обосновка за увеличението и изчисления, предоставени на траен носител, не по-късно от 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет. В случай че договорът за туристически пакет предвижда възможност за увеличение на цената, то тогава пътуващият има право на намаление на цената на туристическия пакет, съответстващо на всяко намаление на разходите по  т. 1 – 3, когато намалението е настъпило след сключването на договора до започване на изпълнението на туристическия пакет. В случай на намаление на цената туроператорът има право да приспадне направените от него административни разходи от сумата, която ще възстанови на пътуващия. При поискване туроператорът предоставя на пътуващия доказателства за направените административни разходи. Увеличаване на цената с повече от 8 на сто се смята за значителна промяна на договора. Когато преди започването на изпълнението на туристическия пакет туроператорът е принуден да промени съществено някоя от основните характеристики на туристическите услуги или не може да изпълни някое от специфичните изисквания, или предложи увеличение на цената на туристическия пакет с повече от 8 на сто, пътуващият има право в посочен от туроператора разумен срок

4.5. Туроператорът има право да отмени пътуването, ако не е събран минималния брой туристи, като такъв за автобусните екскурзии е 40 туристи, ако не е посочен друг в конкретната програма, а за самолетните – 20 туристи, ако не е посочен друг в конкретната програма.

4.6. Туроператорът има право да прекрати договора за туристически пакет и да възстанови на пътуващия изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато:

4.6.1. Набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора и туроператорът е уведомил пътуващия за прекратяването на договора в определения в договора срок, но не по-късно от:

а) 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;

б) 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;

в) 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност  по-малка от два дни или  туроператорът е възпрепятстван да изпълни договора, поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил пътуващия за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет. Туроператорът възстановява на пътуващия всички дължими суми, а при прекратяване на договора за туристически пакет възстановява всички плащания, направени за пакета от пътуващия или от негово име, след приспадане на съответните разходи напранени за прекратяване на договора. Дължимите суми или плащания се възстановяват на пътуващия без необосновано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора за туристически пакет.

4.7.Туроператорът носи отговорност за изпълнението на туристическите услуги, включени в договора за туристически пакет, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически.Туроператорът има право на промени в последователността на изпълнение на програмата.

4.8. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, туроператорът ще съдейства на туриста, като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./. По искане на туриста, туроператорът ще подготвя и внася документите му в съответните консулски служби (където и когато това е възможно). В този случай туристът е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от съответното Консулство документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и неизплащането на таксите или неявяването в Консулството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на туриста.

4.9. Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответното Консулство и не се гарантира от туроператора. В случай на отказ от страна на Консулството, платените от туриста такси за издаване на визата не се връщат, както и 40 лв технически разходи, при условие, че няма друго изискване, напр. предварително платена първа нощувка. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на туроператора .

4.10. Турист, който е граждани на други страни следва самостоятелно да провери и изпълни изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства. При неизпълнение на тези изисквания, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

4.11.Туроператорът се задължава да предоставя информация на туриста относно своите документи: “Виа-Орбита” притежава  Удостоверение за туроператорска дейност № РК-01-7798 /05.01.2018г., Застраховка “Отговорност на Туроператора” по смисъла на чл.97, ал.1 от ; 13062010010516 / 20.05.2020 г.  при   ЗК “ЛЕВ ИНС” АД – гр.София Администратор на лични данни по ЗЗЛД. Туристът подписал от свое име този договор, декларира, че е съгласен туроператорът да обработва и предоставя личните му данни съгласно ЗЗЛД.

4.12. Туристът се задължава да си осигури необходимите лични документи за пътуване, посочени в т.1.3

4.13. Туристът се задължава   да   заплати в пълен обем и в установените в настоящия договор срокове стойността на туристическите услуги.

4.14. Туристът се задължава да спазва: Законите на държавите, през които преминава и в които пребивава, независимо дали езапознат с тях или не, както и да напусне държавите, включени в екскурзията/почивката заедно с туристическата група, към която е включен. В противен случай всички произтичащи последици са за негова сметка и туроператорът не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България. Туристът се задължава да съблюдава традициите и обичаите на страните, които посещава като при всякакво незаконно, неморално или неетично поведение, включително и под въздействието на алкохолно опиянение или нарушение на обществения ред, понася всички последици за своя сметка.

4.15. Туристът се задължава да спазва: Митническите разпоредби за износ и внос на предмети. Да спазва реда на граничните пунктове по маршрута на пътуване.

4.16. Туристът се задължава да не препродава на трети лица закупения от ТА „Виа-Орбита“  туристически пакет.

4.17. Туристът се задължава да спазва:  реда в автобуса /превозното средство/ и хотелите. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на Туристът, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети. Не се позволява  изнасянето на храна от закуски, респ. други хранения от ресторантите или залите за хранене в хотелите. Консумацията от минибаровете в хотелите се заплаща индивидуално от всеки потребител на рецепцията на хотела. Не се позволява консумацията на алкохол в автобуса, както и не са разрешени разговори с водачите на превозното средство по време на път.

4.18. Туристът се задължава да спазва:  установения час за срещи на групата. Закъснели туристи не се изчакват и на тях не се възстановяват услуги, които не са ползвани.Във всички случаи при отклонение от програмата и неявяване в определените от водач-екскурзовода часове, Туристът е задължен да съобщи за това на посочените във ваучера, договора или обявения от екскурзовода телефонни номера. В посочените случаи туроператорът  не носи отговорност за последствията и не възстановява средства за услугите, които не са ползвани.  Услуги, които не са консумирани по вина на Туристът не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна. Неявяването в точният час  на тръгване и на определените срещи по време на програмата се счита за отказ от пътуване и туроператорът не носи отговорност и не възстановява вече заплатените суми. Всички часове, обявени в програмите са в местно време.

4.19. Туристът, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.20.Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия брой участници или ако отмяната се дължи на форсмажорни обстоятелства /военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия, влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата и др./. В тези случаи туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Туристът всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени депозити към хотели, платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./.

Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
4.21. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на: поведението на Туристът; неявяване от страна на Туристът на определено за отпътуване място и време; действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат ; непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата, вкл. стачки от страна на авиолинии и фериботни компании, продължителност при забавянето на ферибот или самолетен полет, всякакъв род проверки на граничните пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от групата, масови обществени мероприятия, промяна на работното време на музеи и обекти за посещение, техническа авария или проблем с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства. При тези случаи, туроператорът си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това; случаите, когато някои от включените в програмата туристически обекти или музеи са в почивка, ремонт, не работят или са със съкратено работно време в деня, в който са определени за посещение, напр. в цяла Европа музеите не работят в понеделник, като туроператорът не може да избегне този ден от седмицата. Освен това, описанието и цените на допълнителните услуги имат информативен характер и туроператорът не носи отговорност за тяхната промяна, както и за услуги, които Туристът е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител. При загубени лични документи от страна на Туристът, екскурзоводът/водачът може да съдейства, без да нарушава предвидената като време туристическа програма. При забравени вещи в хотела, направените разходи за телефон и други, са за сметка на Туристът.

4.22. Цените за посещение на туристическите обекти, забележителности, музеи, корабчета или екскурзии по желание, които са описани в туристическата програма , но не са включени в общата цена и в договора за организирано пътуване са обект на свободния избор на Туристът, имат информативен характер и не пораждат задължение за изпълнение от страна на туроператора към Туриста. Екскурзии, мероприятия и посещения  по желание се осъществяват при събран определен в туристическата програма минимален брой туристи. Редът за посещение на туриститческите обекти, описан в туристическата програма,  може да бъде променян без туроператорът да дължи неустойка.

4.23.Туроператорът не носи отговорност пред граничните власти за нередовни документи от страна на туристите или липса на такива.

4.24.Туроператорът предоставя на Туриста информация относно: транспортната фирма/ превозвача, регистрационния номер на автобуса/превозното средство, имената на водач-екскурзовода на групата и хотелите по маршрута (ако не са посочени в офертата) до 7 дни преди датата на отпътуване пряко или чрез туристическия агент и на предоставен от потребителя имейл или телефон. Когато поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на пътуващия, както е предвидено в договора за туристически пакет, туроператорът поема разходите за настаняването на пътуващия по възможност в равностойна категория място за настаняване за срок не повече от три нощувки. Когато в нормативен акт в областта на правата на пътниците са предвидени по-големи срокове по отношение на съответните транспортни средства за връщането на пътуващия, се прилагат тези срокове. Ограничаването на тези сроковете не се прилагат по отношение на лица с ограничена подвижност съгласно определението в чл. 2, буква „а” от Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, както и по отношение на придружаващите ги лица, бременните жени, непълнолетните лица без придружител, както и на лицата, нуждаещи се от специална медицинска помощ, при условие че туроператорът е бил уведомен за техните специфични нужди най-малко 48 часа преди започването на изпълнението на договора за туристически пакет. Туроператорът не може да се позовава на непреодолими и извънредни обстоятелства, за да ограничи своята отговорност, когато доставчикът на услуги за превоз не може да се позове на такива обстоятелства в съответствие с приложимото законодателство на Европейския съюз.

4.25. Туристът е длъжен да уведомява без необосновано забавяне туроператора за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическата услуга, включена в договора за туристически пакет, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая. Пътуващият може да отправя съобщения, искания или жалби във връзка с изпълнението на туристическия пакет до туристическия агент, от когото е закупил туристическия пакет. Туристическият агент изпраща без необосновано забавяне съобщенията, исканията или жалбите на пътуващия на туроператора.  Датата на получаването на посочените съобщения, искания или жалби от туристическия агент се смята за дата на получаване от страна на туроператора.

Настаняване

5.Настаняване:

5.1. Настаняването е в двойни стаи със самостоятелен санитарен възел, освен ако не е упоменато друго. При желание за настаняване в самостоятелна стая, Туристът заплаща за това съответната сума, посочена в офертата. При желание за настаняване в стая с три легла, потребителят следва да има предвид, че в някои хотели третото легло е допълнително, а не  редовно легло.  Комбинация при настаняването се извършва единствено след заявка за такова от страна на Туриста при сключването на Договора и само със съгласието на туроператора. Комбинацията става в двойна или тройна стая и с лица от същия пол, които също са заявили комбинация.

5.2. При екскурзиите на база полупансион, вечерята се предлага в ресторанта на хотела, в който са настанени туристите или в ресторант непосредствена близост до хотела. Не се разрешава изнасяне на храна извън залите за хранене.

5.3. В хотелите не се разрешава пушене, освен ако това не е  изрично разрешено.

5.4. Категорията на хотелите се определя съгласно европейски стандарт, но се различава в отделните страни. Не всички хотели категория 3* разполагат с климатик, телевизор и асансьор. В някои хотели ползването на климатик и телевизор се заплаща допълнително на рецепцията на хотела. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите навсякъде в Европа обикновено става след 14.00 ч. При възможност настаняването може да стане и по-рано. Звездната категоризация на хотелите и заведенията за хранене се определя от оторизираните власти на съответната страна, на национален принцип. Не съществува единна система за категоризация. Туроператорът не носи отговорност за преценката на съответните отговорни институции за категоризацията на хотелите.

Информация за термини в програмите:

6.1.Турист – е посетител, чийто престой е най-малко 24 часа, като по този начин прекарва поне една нощ в посетената дестинация и целта на посещението е туризъм, отдих, спорт, лечебни процедури, бизнес, посещения на роднини и приятели, поклонничество, участие в културно, конгресно, конферентно или друго събитие.

6.2.Туристически пакет – е комбинация най-малко от два различни вида туристически услуги за целите на едно и също пътуване или ваканция.

6.3.Туристическа програма – означава разглеждане на посещаваното селище пеша и/или с градски транспорт, като обектите се разглеждат отвън, освен ако в програмата не е упоменато изрично „посещение” на туристическия обект или друго. Екскурзоводът от фирмата няма право да води групата в музеи , където това право имат само местни оторизирани екскурзоводи, които при желание от страна на групата могат да бъдат наети срещу допълнително заплащане. В някои от посещаваните градове се налага ползването на обществен транспорт, който Туристът заплаща за своя сметка.

6.4.Панорамна обиколка –означава разглеждане на посещаваното селище с автобуса, като в някои случаи може да се спре и за пешеходно разглеждане по преценка на водача/екскурзовода.

6.5.Свободно време –означава време, което се дава от водача/екскурзовода на групата обикновено след предварително запознаване със съответното селище и което Туристът сам преценява как да оползотвори. През това време водачът/екскурзоводът на групата и автобусът не са на разположение на туристите.

6.6.Екскурзия по желание –означава допълнителна факултативна екскурзия, алтернативна на свободното време, цената на която не е включена в общата цена, освен ако в програмата не е упоменато друго. Цената на екскурзията по желание се вписва в графа „цената не включва” в съответната програма.

6.7.Екскурзия без нощен преход – означава организирано туристическо пътуване с обща цена по време на което няма предвидени нощувки в използваното превозно средство.

6.8.Екскурзия с нощен преход – означава организирано туристическо пътуване с обща цена по време на което има предвидена поне една нощувка в използваното превозно средство.

6.9.Закуска / вечеря / друг вид хранене на блок маса (шведска маса, открит бюфет) –означава  хранене при което храната е поставена на общ плот или маса от която Туристът може да избере и консумира различни храни и питиета по своя преценка. Блок масата обикновено включва: колбас, кашкавал, масло, конфитюр, чай, кафе и др. Разнообразието и богатството на храните и напитките зависи от съответното заведение за хранене и развлечение.

6.10.Посещение на туристически обект –означава разглеждане отвътре на посочения обект, като в програмата изрично е посочено понятието „ПОСЕЩЕНИЕ”. В повечето случаи посещенията на туристически обекти изискват заплащане на входна такса (закупуване на билет), освен ако в програмата не е упоменато друго.Препоръчваме: Туристът да осигури още в България сумите, които предвижда да похарчи в съответните валути за посещаваните държави. Музейните такси се плащат само в местна валута

6.11.Нощувка в  – означава, че нощувката е в рамките на обявеното селище.

6.12.Нощувка в района на  – означава, че нощувката е в друго селище  в близост до обявеното селище.

6.13.Непреодолима сила –  е събитие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон – а именно – е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

6.14.Туроператорите, туристическите агенти и търговците, улесняващи предоставянето на свързани туристически услуги, които не са установени в държава – членка на Европейския съюз, и които продават или предлагат за продажба туристически пакети или свързани туристически услуги в Република България или които по някакъв начин насочват подобни дейности към Република България, са задължени да отговарят на условията по Закона за туризма.

Спорове и рекламации:

7.1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от  Туриста на място пред доставчика на услугите и представител/екскурзовод на туроператора или пред обслужващата фирма туроператор  за отстраняване на слабостите. В случай, че заинтересованите страни не са удовлетворени, предявяването на рекламацията става  в писмена или друга подходяща форма, позволяваща то да бъде възпроизведено в  срок до 14 календарни дни след крайната дата на организираното пътуване.

7.2. Туроператорът се задължава в срок от 10 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея.

Забележка: Туристът не трябва да забравя, че категорията на хотелите и автобусите се определя от оторизираните власти на съответната страна, а не от туроператора.

7.3. Търговците носят отговорност за всички грешки, допуснати в резултат на технически дефекти в системата за резервации, за които те са отговорни, както и когато са приели да уредят резервацията на туристически пакет или на туристически услуги, които са част от свързани туристически услуги – за грешките, допуснати в процеса на резервиране. Търговците не носят отговорност за грешки при резервацията, които се дължат на пътуващия или са причинени от непредотвратими и извънредни обстоятелства.